Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία πλήρους EPC για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 15 MW έως το τέλος του 2021, σχεδιάζοντας επίσης έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 100 MW έως το τέλος του 2022.

Μέσα στο προηγούμενο έτος, εκτελέσαμε πλήρως ποιοτικά φωτοβολταϊκά έργα με οποιοδήποτε τύπο πάνελ, μετατροπείς και τεχνολογία κατασκευής, κλίση εδάφους, υπό χρονικούς περιορισμούς και σκληρές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα. Η διεθνώς έμπειρη ομάδα μας είναι σε θέση να προσφέρει σχεδίαση και μελέτη σε έργα ΑΠΕ, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα για τον επενδυτή κατά την περίοδο EPC και O&M . Τα σχέδιά μας για το 2022 περιλαμβάνουν συμφωνίες για υπηρεσίες EPC άνω των 100 MW. 

ΝΕΑ

Other News

Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για υπηρεσίες πλήρους σχεδίασης και μελέτης για την ανάπτυξη σε έργα αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW.

click here Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για υπηρεσίες πλήρους σχεδίασης και μελέτης για την ανάπτυξη σε έργα αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής

Read More

Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για την κατασκευή εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 50 νέα σημεία, έχοντας επίσης προς υλοποίηση ακόμα 300 σημεία έως το τέλος του 2022.

click here Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για την κατασκευή εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 50 νέα σημεία, έχοντας επίσης προς υλοποίηση ακόμα εκατοντάδες

Read More