Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για την κατασκευή εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 50 νέα σημεία, έχοντας επίσης προς υλοποίηση ακόμα εκατοντάδες σημεία έως το τέλος του 2022.

Παρέχοντας ολιστική λύση εγκατάστασης για κάθε τύπο φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κατανοώντας κάθε τύπο κατασκευής (οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς), η ομάδα της ESC είναι μία από τις κορυφαίες, καλά οργανωμένες ομάδες στην εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων με περισσότερα από 50 σημεία εγκατάστασης και σχέδια για εκατοντάδες ακόμα σημεία  μέχρι το τέλος του 2022. 

ΝΕΑ

Other News

Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για υπηρεσίες πλήρους σχεδίασης και μελέτης για την ανάπτυξη σε έργα αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW.

click here Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για υπηρεσίες πλήρους σχεδίασης και μελέτης για την ανάπτυξη σε έργα αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής

Read More

Η ESC έχει βάσει συμφωνίας EPC σχέδια έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 15 MW έως το τέλος του 2021, με σχέδια για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 100 MW έως το τέλος του 2022.

click here Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία πλήρους EPC για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 15 MW έως το τέλος του 2021, σχεδιάζοντας επίσης έργα

Read More