Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για υπηρεσίες πλήρους σχεδίασης και μελέτης για την ανάπτυξη σε έργα αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW.

Η εσωτερική μας ομάδα αξιολόγησε και εκτέλεσε λεπτομερείς τεχνικούς ελέγχους, περιβαλλοντική αξιολόγηση και σχεδιασμό μηχανικής για έργα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  σε όλη την Ελλάδα, κυρίως την κεντρική και δυτική Ελλάδα. Τα σχέδιά μας περιλαμβάνουν νέες συνεργασίες και αξιολόγηση ανανεώσιμων έργων σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο πάνω από 1 GW έως το τέλος του 2022.

ΝΕΑ

Other News

Η ESC έχει βάσει συμφωνίας EPC σχέδια έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 15 MW έως το τέλος του 2021, με σχέδια για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 100 MW έως το τέλος του 2022.

click here Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία πλήρους EPC για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 15 MW έως το τέλος του 2021, σχεδιάζοντας επίσης έργα

Read More

Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για την κατασκευή εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 50 νέα σημεία, έχοντας επίσης προς υλοποίηση ακόμα 300 σημεία έως το τέλος του 2022.

click here Η ESC έχει προχωρήσει σε συμφωνία για την κατασκευή εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 50 νέα σημεία, έχοντας επίσης προς υλοποίηση ακόμα εκατοντάδες

Read More