Είμαστε μια καινοτόμα εταιρεία με γερές βάσεις στον ενεργειακό τομέα. Διαχειριζόμαστε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως ανάπτυξη, πλήρη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση έργων ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας πάντα τη μέγιστη απόδοση για τον επενδυτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Στην ESC, συνδυάζουμε την πολύχρονη εμπειρία μας στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και ψηφιακές εφαρμογές, επιδεικνύοντας ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο επιτυχημένων ενεργειακών έργων. Το όραμά μας είναι να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς την “πράσινη” και βιώσιμη ανάπτυξη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη Έργων

 • Επιλογή και Προαξιολόγηση του Χώρου
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Ενεργειακή Μελέτη, Μελέτη Βιωσιμότητας, Τεχνικοί Έλεγχοι)
 • Βελτιστοποίηση LCOE (Levelized Cost of Energy)
 • Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση Έργων ΑΠΕ

EPC

 • Σχεδίαση, Μελέτη, Αδειοδότηση
 • Engineering, Procurement, Construction
 • Ολιστική Διαχείριση Έργου
 • Δοκιμές Απόδοσης, Έλεγχοι, Παράδοση έργου έτοιμο προς λειτουργία

Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση Έργων ΑΠΕ (0&M)

 • Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο (real time)
 • Βασικοί Δείκτες Απόδοσης και Αναφορές Έργου (KPIs)
 • Προληπτική/Επεμβατική Συντήρηση και συχνές Επιθεωρήσεις Έργου

Retrofit - Repowering Έργων

 • Έλεγχος, Επιδιόρθωση και Ανακατασκευή Έργου 
 • Μείωση της Υποβάθμισης Ισχύος 
 • Ενίσχυση της Απόδοσης Έργου
 • Αναμόρφωση του Έργου σύμφωνα με τυχόν νέες Κανονιστικές Οδηγίες 

PPAs

 • Διάφοροι τύποι συμφωνιών PPA, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των επενδυτών. 
 • Εγγύηση Εξόφλησης Ενέργειας εκτός Δημοπρασιών 
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής του έργου 

(Οι συμφωνίες αγοράς ισχύος παρέχονται από τη WATT+VOLT) 

Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)

 • Συλλογή δεδομένων μέτρησης παραγωγής  σταθμού παραγωγής ΑΠΕ του πελάτη από το σύστημα SCADA (ΣύστημαΕποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων) και ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφοράς 
 • Πρόβλεψη ωριαίας παραγωγής του σταθμού ΑΠΕ του πελάτη 
 • Προσφορές υποβολής της παραγόμενης ενέργειας στην προ ημερήσια (Αγορά Επόμενης Ημέρας) καθώς και στις ενδοημερήσιες αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας
 • Διαχείριση όλων των διαδικασιών (μετρήσεις, τιμολόγηση, διακανονισμός ταμειακών ροών κ.λ.π.) και των διαφόρων παραγόντων της αγοράς σχετικά με τη συμμετοχή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 

(Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης παρέχονται σε συνδυασμό  με τη WATT+VOLT) 

Αποθήκευση Ενέργειας

 • Ανάπτυξη Έργων αποθήκευσης ενέργειας
 • EPC
 • Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση Έργων αποθήκευσης ενέργειας

Μετάδοση και Διανομή Ισχύος

 • Εγκαταστάσεις Μετάδοσης και Διανομής ισχύος έργων ΑΠΕ
 • Συντήρηση Έργων Μετάδοσης και Διανομής Ισχύος 
 • Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης Βλαβών και Αποκατάσταση

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

01

Φωτοβολταικά έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες EPC ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την in house ομάδα μας, η οποία απαρτίζεται από ομάδα project/construction managersμηχανικών, εργοδηγών, τεχνικών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα πρότυπα αγοράς.

Παρά τους περιορισμούς του Covid-19, όλα τα έργα παραδόθηκαν εγκαίρως, εντός προδιαγραφών, προϋπολογισμού και με μηδενικά περιστατικά ή επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τεχνικών.

02

Υπηρεσίες Μελετών για φωτοβολταϊκά έργα 250MW και έργα αποθήκευσης ενέργειας 210MWh παραδόθηκαν από την έμπειρη ομάδα των μηχανικών μας. Έχουμε την εμπειρία και την ικανότητα να καλύψουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες engineering σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών και τελικών μελετών έργων ΑΠΕ.

03

Υποστηρίζοντας τη WATT+VOLT να γίνει η ηγέτιδα εταιρεία δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα, στοχεύουμε στην εγκατάσταση περισσότερων από 500 Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων έως αρχές του 2022. 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ιδιώτες επενδυτές

Αξιολογούμε και υλοποιούμε από το Α έως το Ω, συνεργασίες μέσω ανάπτυξης, χρηματοδότησης, κατασκευής και εκτέλεσης έργων ΑΠΕ σε πρώιμο στάδιο. Μόλις εξασφαλιστεί ή αποκτηθεί το έργο, η ESC διαμορφώνει τον βέλτιστο συνδυασμό χρηματοδότησης δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων.

Εμπορικοί και Βιομηχανικοί Πελάτες

Αναπτύσσουμε, κατασκευάζουμε και λειτουργούμε σταθμούς ΑΠΕ εστιάζοντας σε έργα φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας. Από την αρχή της δημιουργίας έως τη υλοποίηση ενός έργου ΑΠΕ, η ESC αναπτύσσει greenfield, ή υπό ανάπτυξη έργα, σε ομάδες ή χαρτοφυλάκια έργων (clusters).

Επενδυτικά Funds

Έχουμε την πρόσβαση σε υλοποιήσιμα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ευέλικτου δανεισμού και εταιρικών συνεργασιών. Στόχος τα έργα να αξιολογηθούν, να αναπτυχθούν και να εκτελεστούν αποτελεσματικά και γρήγορα.

Η ομάδα στρατηγικής του Ομίλου μας έχει μεγάλη εμπειρία σε τραπεζικές όσο και σε θεσμικές αγορές και μπορεί να προσαρμόσει και να επιτύχει επωφελείς δανειακές συμφωνίες στο περίπλοκο και γρήγορο ενεργειακό τοπίο χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ. Η ESC μπορεί να διαχειριστεί τις απαιτήσεις χρηματοδότησης έργων εξ’ ολοκλήρου και να συνεχίσει να καινοτομεί με κορυφαία προϊόντα χρηματοδότησης. 

ΝΕΑ

ΕΡΓΑ ΑΠΕ

Η εσωτερική μας ομάδα αξιολόγησε και εκτέλεσε λεπτομερείς τεχνικούς ελέγχους, περιβαλλοντική αξιολόγηση και σχεδιασμό μηχανικής για έργα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  σε όλη την Ελλάδα, κυρίως την κεντρική και δυτική Ελλάδα. Τα σχέδιά μας περιλαμβάνουν νέες συνεργασίες και αξιολόγηση ανανεώσιμων έργων σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο πάνω από 1 GW έως το τέλος του 2022.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μέσα στο προηγούμενο έτος, εκτελέσαμε πλήρως ποιοτικά φωτοβολταϊκά έργα με οποιοδήποτε τύπο πάνελ, μετατροπείς και τεχνολογία κατασκευής, κλίση εδάφους, υπό χρονικούς περιορισμούς και σκληρές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα. Η διεθνώς έμπειρη ομάδα μας είναι σε θέση να προσφέρει σχεδίαση και μελέτη σε έργα ΑΠΕ, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα για τον επενδυτή κατά την περίοδο EPC και O&M . Τα σχέδιά μας για το 2022 περιλαμβάνουν συμφωνίες για υπηρεσίες EPC άνω των 100 MW. 

EV Chargers

Παρέχοντας ολιστική λύση εγκατάστασης για κάθε τύπο φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κατανοώντας κάθε τύπο κατασκευής (οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς), η ομάδα της ESC είναι μία από τις κορυφαίες, καλά οργανωμένες ομάδες στην εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων με περισσότερα από 50 σημεία εγκατάστασης και σχέδια για εκατοντάδες ακόμα σημεία  μέχρι το τέλος του 2022. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Error: Contact form not found.