ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ιδιωτικοί επενδυτές

Αξιολογούμε και υλοποιούμε από το Α έως το Ω, συνεργασίες μέσω ανάπτυξης σε πρώιμο στάδιο, χρηματοδότηση χρέους και ιδίων κεφαλαίων έως την κατασκευή αλλά και εκτέλεση και μακροπρόθεσμη ιδιοκτησία ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων. Μόλις εξασφαλιστεί ή αποκτηθεί το έργο, η ESC διαμορφώνει τη χρηματοδότηση χρέους και

Εμπορικοί Φορείς Εκμετάλλευσης

Αναπτύσσουμε, κατασκευάζουμε και λειτουργούμε σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εστιάζοντας σε έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας. Από την αρχή της δημιουργίας έως τη υλοποίηση ενός έργου ΑΠΕ, η ESC αναπτύσσει greenfield, ή υπό ανάπτυξη έργα, σε ομάδες ή χαρτοφυλάκια έργων (clusters).

Επενδυτικά Κεφάλαια

Έχουμε την πρόσβαση σε υλοποιήσιμα ενεργειακά έργα τα οποία  χρηματοδοτούνται μέσω ευέλικτων εταιρικών σχέσεων δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων, έτσι ώστε τα έργα να μπορούν να αναπτυχθούν και να εκτελεστούν αποτελεσματικά και γρήγορα.

Η ομάδα Στρατηγικής και Λειτουργιών του Ομίλου μας έχει μεγάλη εμπειρία σε βιώσιμες επιλογές χρέους τόσο σε τραπεζικές όσο και σε θεσμικές αγορές και μπορεί να προσαρμόσει και να επιτύχει επωφελείς συμφωνίες στο περίπλοκο και γρήγορο ενεργειακό τοπίο χρηματοδότησης ενεργειακών έργων. Η ESC μπορεί να διαχειριστεί τις απαιτήσεις χρηματοδότησης έργων από άκρο σε άκρο και να συνεχίσει να καινοτομεί με κορυφαία προϊόντα χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.