Αποθήκευση Ενέργειας

H ΕSC προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, καλύπτοντας όλο το εύρος των Έργων Αποθήκευσης Ενέργειας (από την Σχεδίαση ως την Κατασκευή), υποστηρίζοντας τους πελάτες στην εύρεση την αποδοτικότερης λύσης, βάσει τεχνικών και οικονομικών προδιαγραφών. Παράλληλα, τεκμηριώνονται  όλες οι μελέτες από την φάση σχεδίασης ως τελικής παράδοσης του έργου.

Ανάπτυξη Έργων

 • Επιλογή και Προαξιολόγηση του Χώρου
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Ενεργειακή Μελέτη, Μελέτη Βιωσιμότητας, Τεχνικοί Έλεγχοι)
 • Βελτιστοποίηση LCOE (Levelized Cost of Energy)
 • Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση Έργων ΑΠΕ

EPC

 • Σχεδίαση, Μελέτη, Αδειοδότηση
 • Engineering, Procurement, Construction
 • Ολιστική Διαχείριση Έργου
 • Δοκιμές Απόδοσης, Έλεγχοι, Παράδοση έργου έτοιμο προς λειτουργία

Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση Έργων ΑΠΕ (0&M)

 • Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο (real time)
 • Βασικοί Δείκτες Απόδοσης και Αναφορές Έργου (KPIs)
 • Προληπτική/Επεμβατική Συντήρηση και συχνές Επιθεωρήσεις Έργου

Retrofit - Repowering Έργων

 • Έλεγχος, Επιδιόρθωση και Ανακατασκευή Έργου 
 • Μείωση της Υποβάθμισης Ισχύος 
 • Ενίσχυση της Απόδοσης Έργου
 • Αναμόρφωση του Έργου σύμφωνα με τυχόν νέες Κανονιστικές Οδηγίες