Μετάδοση και Διανομή Ισχύος

Παρέχουμε την δυνατότητα Σχεδίασης και Εγκαταστάσης Μετάδοσης και Διανομής ισχύος έργων ΑΠΕ (Yψηλή Τάση/Μέση Τάση) αλλά και πλήρους συντήρησης Έργων Μετάδοσης και Διανομής Ισχύος με ψηφιακά δεδομένα, χρήση κατάλληλων softwares, drones και ειδικών θερμοκαμερών έχοντας συγκεκριμένες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης βλαβών και αποκατάστασης σύμφωνα με τους διαχειριστές του δικτύου ΜΤ/ΧΤ.