Φωτοβολταικά Έργα ΑΠΕ

Φωτοβολταικά έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες EPC ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την in house ομάδα μας, η οποία απαρτίζεται από project/construction managersμηχανικών, εργοδηγών, τεχνικών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα πρότυπα αγοράς.

Παρά τους περιορισμούς του Covid-19, όλα τα έργα παραδόθηκαν εγκαίρως, εντός προδιαγραφών, προϋπολογισμού και με μηδενικά περιστατικά ή επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τεχνικών.